Vaali toimitettava viimeistään 31.12.2017

Kunnanvaltuutetut valitsevat Kuntaliiton valtuuskunnan

Suomen Kuntaliiton ylin toimielin valitaan nyt ensimmäistä kertaa jäsenäänestyksellä, jossa kunnalla on asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Valtakunnalliset kuntapäivät, joilla joka neljäs vuosi valittiin Kuntaliiton valtuusto, ovat toistaiseksi jääneet historiaan. Valtuuston sijaan tulee 76-jäseninen valtuuskunta, eli jäsenten määrä pysyy samana.

Suoraan jäsenäänestyksellä valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä. Nämä paikat on jaettu 12 vaalipiirin kesken vaalipiirien asukaslukujen mukaan. Lisäksi valtuuskuntaan valitaan tasauspaikoilta yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä sekä Ahvenanmaan maakunnasta yksi jäsen ja varajäsen.

Tasauspaikkojen avulla valtuuskunnan kokoonpano saadaan paremmin vastaamaan puolueiden ehdokaslistojen saamia valtakunnallisia ääniosuuksia. Tasauspaikat menevät pienemmille puolueille. Tasauspaikka tulee aina sellaisesta vaalipiiristä, josta puolue ei ole saanut ns. vaalipiiripaikkaa.

Ehdokaslistat on nimetty 12 vaalipiirin kuntapäiväkokouksissa alkusyksyllä. Vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä on lähetetty asianomaisten vaalipiirien kunnille. Kuntaliiton yleiskirjeellä 26/2017 on ohjeistettu vaalin valmistelu, vaalin toimittaminen valtuuston kokouksessa sekä kunnan äänestystuloksen ilmoittaminen Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään.

Suljettu suhteellinen listavaali

Kunnanhallituksen tehtävänä on valmistella vaaliasia valtuuston esityslistalle. Suljettu suhteellinen listavaali järjestetään valtuustoissa vuoden loppuun mennessä. Vaalissa jokaisella valtuutetulla on yksi ääni, jonka hän antaa valitsemalleen ehdokaslistalle. Vaalissa voi myös antaa tyhjän äänen.

Kunnan äänestystulos saadaan kertomalla ehdokaslistan valtuutetuilta saama äänimäärä luvulla, joka saadaan jakamalla kunnan asukasluku vaaliin osallistuneiden valtuutettujen lukumäärällä. Kunnan äänestystulos eli ehdokaslistojen saamat äänimäärät tulee viedä Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään viimeistään 31.12.2017. Kunnat ovat saaneet oman linkkinsä äänestysjärjestelmään.

Tulos selviää tammikuussa

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos lasketaan ja vahvistetaan Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnan kokouksessa 16. tammikuuta. Vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäsenille ja varajäsenille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille.

Lähde: Kuntalehti 12/2017

Kuntaliitto.fissä

Read more about the same topics