Suositus lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden korvauksen määräytymisestä vuonna 2017

sijoitetun oppilaan korvaus

Suomen Kuntaliitto antoi 21.11.2017 yleiskirjeessään (27/2017) suosituksen lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden korvauksen määräytymisestä vuonna 2017.

Vuosittain Suomessa on satoja lapsia sijoitettuna kotikuntansa ulkopuolelle. Sijoitettujen oppilaiden esi- ja perusopetuksen kustannusten laskutus koskee valtaosaa kunnista joko sijoittaja- tai sijoituskunnan näkökulmasta. Lain mukaan oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle korvauksen, joka perustuu oppilaasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tyypillisesti korvausta laskettaessa otetaan huomioon oppilaan käymän koulun keskimääräiset kustannukset, joihin lisätään oppilaskohtaisina kustannuksina esimerkiksi avustaja- ja koulukuljetuskustannukset. Korvausta laskettaessa tulee ottaa huomioon opetuksen järjestäjän oppilaasta mahdollisesti saamat tulot. Tuloja ovat kotikuntakorvaus ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan lisärahoitus.

FCG järjestää koulutuksen aiheesta 28.11.2017 Helsingissä. Kouluttajina Kuntaliiton asiantuntijat Sanna Lehtonen ja Minna Antila. Lisätietoja FCG:n koulutuskalenterista: https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=8427

 

Aiheesta lisää:

Read more about the same topics