Ulkoinen arviointi kannustaa eteenpäin laatupolulla

Kuntatalolle kokoontui 13.12. laaja joukko kuntien ja valtion laatutyöstä vastaavia. Päivän aikana kuultiin herätteleviä puheenvuoroja laadun merkityksestä uudistusten aikana.

Johtaja Nina Nissilä Digitiimi D9:stä Valtiokonttorista muistutti puheenvuorossaan asiakasymmärryksen lähtökohdista. Asiakasymmärrys alkaa aina juurisyyn ymmärtämisellä. Juurisyyn löytämiseen käytetty aika palvelee jatkoprosessia ja luo sille pohjan.

Laatupäällikkö Sirpa Pajula avasi Kuopion kaupungin matkaa laadun kehittämisen menestyskaupungiksi (katso video). Kuopio on ensimmäinen organisaatio, jolle on myönnetty laatutyön työvälineenä kunnissa laajasti käytettävän CAF-mallin (Common Assessment Framework) ulkoisen arvioinnin tunnus Verraton CAF-käyttäjä. Tunnuksen myöntää Valtiokonttori, joka koordinoi CAF-toimintaa Suomessa.

Kuopiossa tehdään itsearviointi kaikissa johtoryhmissä. CAF-itsearviointiin osallistuvat kaikki työyksiköt ja kaikki työntekijät. Poliittinen johto on tärkeä pitää mukana, koska he antavat resurssit myös laadun kehittämiseen. Pajula muistutti, että organisaation itsearviointi on hyvä tehdä siinä vaiheessa, kun voidaan vielä vaikuttaa tulevan vuoden suunnitelmiin. Kuopissa nähdään kaiken kehittämiseen palvelevan kuntalaista ja asiakasta.

CAF-mallin vahvuutena on helppous: se on eräänlainen tsekkilista, jossa on parhaiten laatutyökaluista parhaiten huomioitu julkisen sektorin ominaispiirteet, kuten osallistaminen ja poliittinen päätöksenteko. Työkalu toimii kokoavana viitekehyksenä mm. prosessin ja johtamisen kehittämiselle.

Myös Turussa on tehty pitkäjänteistä rohkeasti uudistavaa työtä kehittämisen osalta, kertoivat kehittämispäällikkö Sari Hannila sekä projektipäällikkö Kristiina Hellstén Turun kaupungilta. Asiakkaan palvelu ei muodostu vain yhden yksikön toiminnasta, vaan kehittämistä on tuettava sekä prosessi että sisältömielessä. Turussa nähdään, että asiakkaat hyödyntävät kehittämismallia tulosten osalta. Kaupungissa on luotu yhteinen käsitteistö yhdessä. Suuret muutokset vaativat useita toimenpiteitä eikä yksi projekti riitä.

Kansallinen arviointi- ja laatuverkosto on Kuntaliiton luotsaama julkisen sektorin arviointi- ja laadunkehittäjiä yhteen kokoava verkosto. Yhteistyökumppanina toimii Valtiokonttori.  Liity mukaan verkostoon ilmoittautumalla erityisasiantuntija Maria Saleniukselle, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi .

Arviointi- ja laatuverkoston seminaarin aineistot löydät täältä: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdistetaan-voimia-rikotaan-siiloja

Katso video "Kuopion kaupunki - Verraton CAF-käyttäjä" https://dreambroker.com/channel/lc4adri3/pbyiguyq

Lisätietoa CAF-mallista: http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Taloushallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/CAFlaatutyo/CAFtukimateriaalia_ja_tietoa/Tukimateriaalia_ja_tietoa_CAFmallin_kayt(57877)