Kuntien palkkasummaennuste nousi kahden prosentin tuntumaan

Valtiovarainministeriö (VM) nosti joulukuun suhdanne-ennusteessaan talouden kasvuennusteita hieman. BKT:n odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 3,1 prosenttia, mutta ensi vuonna kasvu hidastuu 2,4 prosenttiin ja siitä edelleen 1,9 prosenttiin vuonna 2019. Talouskasvu on laaja-alaista pohjautuen niin lisääntyvään vientiin kuin investointien ja kotimaisen kysynnän kasvuun. Eri ennustelaitokset ovat tulevasta kasvu-urasta hyvin yksimielisiä.

Myönteisemmät talousnäkymät välittyivät VM:n ennusteessa voimakkaasti kansantalouden palkkasummaennusteisiin, joita nostettiin syksyn arviosta selvästi. Koko talouden palkkasumman kasvu onkin ollut vuonna 2017 nopeampaa kuin mitä ansiotason ja työllisyyden kasvun perusteella olisi voinut olettaa. Syitä hyvälle palkkasumman kehitykselle on etsitty esimerkiksi lomarahaleikkausten tilastoinnin ajoittumisesta. VM arvioi, että koko kansantalouden palkkasumma kasvaa kuluvana vuonna 2,3 prosenttia. Vuosien 2018 ja 2019 palkkaratkaisuista neuvotellaan yhä toimialoittain. Muutamille sopimusaloille on saavutettu jo neuvottelutuloksia, joiden perusteella VM ennustaa palkkasumman kasvavan 2018 peräti 3,0 prosenttia ja 2,6 prosenttia vuonna 2019.

Myös kuntien ansiotasoindeksiennuste 2018–2019 tarkentui jo neuvoteltujen palkkaratkaisujen perusteella reippaasti ylöspäin syksyn ennusteesta. Kun syksyn kuntatalousohjelmassa arvioitiin, että kuntien ansiotasoindeksi nousee 1,1 prosenttia vuonna 2018 niin nyt VM:n ennuste on 1,9 prosenttia. Vuonna 2019 kuntien ansiotasoindeksin odotetaan lisääntyvän 2,0 prosenttia (+0,6 prosenttiyksikköä syksyn ennusteesta). Ennustetarkistukset pohjautuvat oletukseen, että paikallishallinnon sopimuspalkkaindeksi seuraa pitkälti yleistä sopimuslinjaa.

Kuntien palkkaneuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ovat kuitenkin yhä kesken.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Read more about the same topics