Anssi Tuominen Kajaanista puheenjohtajaksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen verkostoon

Areenan työvaliokunta

Kuntaliiton toiminnassa on mukana 43 ammatillisen koulutuksen kunta-, kuntayhtymä- ja kuntaomisteista osakeyhtiöjärjestäjää. Kuntataustaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat suurimmasta osasta ammatillista koulutusta.

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta katsoo, että kuntaperusteisella järjestelmällä voidaan parhaiten vastata maan eri alueiden hyvinkin erilaisiin ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin.  

Asiantuntijat mukana Kuntaliiton toiminnassa

Ammatillisen koulutuksen Areena on Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen asiantuntijaverkosto. Siihen kuuluu 43 ammatillisen koulutuksen johtajaa. Areena kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Areenan jäsenistä kootaan pienempi työryhmä, työvaliokunta, joka kokoontuu tiiviimmin keskustelemaan ja ottamaan kantaa keskeisiin ammatillisen koulutuksen asioihin.

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta katsoo, että ammatillisen koulutuksen Areenalla ja sen työvaliokunnalla on keskeinen rooli Kuntaliiton käytännön työhön ja tulevaisuuden linjauksiin.

Ammatillisen koulutuksen Areenan puheenjohtajaksi kaudelle 2018-2019 Kuntaliitto on kutsunut Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuomisen.

Katse kohti tulevaisuutta

Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areenan uusi puheenjohtaja Anssi Tuominen toivoo Areenan jäsenten osallistuvan laajasti koulutus- ja sivistyspoliittiseen keskusteluun. Ammatillinen koulutus on ollut tällä vaalikaudella laajasti esillä, mutta myös jatkossa sen näkyvyys ja vaikuttavuus tulee koulutuksen järjestäjien kautta varmistaa siten, että olemme jatkossakin keskeisesti mukana suomalaista hyvinvointia rakentamassa. Katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen ja nähdään uusia mahdollisuuksia. Ammatillisella koulutuksella on mahdollisuuksia nousta keskeiseksi muutosvoimaksi koko koulutusjärjestelmän kehittämisessä.

Tuominen painottaa sitä, että uusi ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö on vaikutuksiltaan erittäin merkittävä ja kokonaisvaltainen uudistus. Se koskee noin 300 000 opiskelijaa ja vaikuttaa paljon suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän tulevaan kehitykseen. Lähtökohtaisesti kuntataustaiset koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti uuden lain periaatteisiin ja uskovat reformin tiivistävän ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua sekä poistavan koulutuksen päällekkäisyyksiä. Palaute- ja arviointijärjestelmän tulee nyt olla kunnossa, jotta tarvittaessa voidaan reagoida mahdollisiin epäkohtiin riittävän nopeasti. Tuominen muistuttaa, että suomalaista ammatillista koulutusta on kehitetty laajassa keskinäisessä yhteistyössä, jossa koulutuksen järjestäjät ovat jakaneet parhaita käytäntöjä ja innovaatioitaan. Suhteellinen rahoitusjärjestelmä asettaa koulutuksen järjestäjät kilpailutilanteeseen, jossa keskinäisen yhteistyön sijaan saatetaan eristäytyä ja keskittyä vain lyhytjänteiseen oman toiminnan parantamiseen. Globaalin maailman kilpailutilanteessa tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista kehitystä.

Reformilainsäädäntö ohjaa ja toimii tehokkaasti, jos sen tarkoituksen sisäistävät koulutuksen järjestäjät, opiskelijat, henkilöstö, työelämä ja kaikki toisen asteen koulutuksen kanssa työskentelevät eri sidosryhmät. Tässä meillä kaikilla lienee vielä tehtävää.

Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areenan työvaliokunnan jäsenet kaudella 2018-2019 ovat:

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, johtaja Anssi Tuominen

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja/rehtori Jukka Mustonen

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, johtaja Liisa Sadeharju

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja/rehtori Sami Tikkanen

Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, rehtori Päivi Saarelainen

Länsirannikon Koulutus Oy, toimitusjohtaja Lasse Schultz

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, direktör Ulrica Karp

Tampereen kaupunki, ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela
 

Kuntaliitossa ammatillisen koulutuksen Areena-verkostosta vastaa ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela

 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto puh. 050 437 0045
johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, puh. 044 512 4933
johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliitto,  puh. 050 590 4796

 

Read more about the same topics