Laitoshuolto hoito- ja hoivapalveluissa

Event information

Start date
End date
Event type
Course
Event city
Helsinki
Venue name
Helsinki, Original Sokos Hotel Presidentti
Venue address
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Price (excluding VAT)
400.00€
Event organiser
FCG Finnish Consulting Group

Hoiva- ja palvelutalojen henkilökunnan työnkuva on monissa paikoissa laaja sisältäen varsinaisen hoitotyön lisäksi laitoshuollon sekä ruokahuollon piiriin kuuluvia tehtäviä.

Tämän koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön yhteistyötaitoja sekä jaksamista henkisesti ja fyysisesti vaativassa työssä. Kuulemme myös kokemuksia hoivakodista, jossa sovelletaan uudenlaista hoitokulttuuria.

Vanhusten ravitsemus on puhuttanut mediassa, joten nyt on syytä päivittää siihen liittyvää tietoa.

Ohjelmassa käsitellään lisäksi laitoshuollon merkitystä osana infektioiden torjuntatyötä sekä työturvallisuutta. Päivien aikana käsitellään myös eduskunnan 16.11.2016 hyväksymää uutta tartuntatautilakia, joka tarkentaa infektioiden torjuntatyötä ja velvoittaa sairaanhoitopiirejä ohjaamaan asiantuntemuksellaan toimintaa alueellaan. Tähän liittyy velvoite pitää erittäin vastustuskykyisten mikrobien rekisteriä. Uusi laki tulee koskemaan myös hoivakotien toimintaa ja asettaa niille velvoitteita infektioiden torjuntaan liittyvän tiedon vahvistamiseksi.

Laitoshuollon perustehtävässä tutustutaan siivouksen nykyisiin työmenetelmiin ja välineisiin taloudelliset ja hygieeniset näkökohdat huomioon ottaen. Välineworkshop mahdollistaa konkreettisen tutustumisen välineisiin.