Avaintes: Esimiehen kompastuskivet - miten toimin oikein

Event information

Start date
End date
Event type
Course
Target group
Event city
Helsinki
Venue name
Helsinki
Event organiser
FCG Finnish Consulting Group

Koulutuksessa käydään tapausesimerkkien valossa läpi tavallisimpia sopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä asioita, joihin esimies työssään törmää.