Liikenne- ja viestintäministeriö, Dnro 1363/03/2015 31.7.2015, Silja Siltala

Lausunto luonnoksesta joukkoliikennelain 12 §:n muuttamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla lisättäisiin joukkoliikennelain 12 §:ään kaksi uutta kunnallista seudullista joukkoliikenneviranomaista.

Luonnoksessa on esitetty perustettavaksi Kotkan seudullinen viranomainen ja Meri- Lapin seudullinen viranomainen. Toimialueena Kotkan viranomaisella olisi Haminan, Kotkan ja Pyhtään kuntien muodostama alue. Meri- Lapin toimialueena olisi Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kuntien muodostama alue. Esitys on valmisteltu sen pohjalta, mitä alueen kunnat ovat yhteisesti kuntalain yhteistoiminnan mukaisesti valmistelleet ja sopineet.

Ihmisten liikkuminen kaupunkiseudulla tapahtuu kuntarajoista riippumatta, joten myös liikennepalvelut on tarpeen suunnitella ja toteuttaa seudullisena kokonaisuutena. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen voi tukea kaupunkiseudun toiminnallisuuden tavoitteita ja toteuttamista sekä työssäkäyntialueiden liikennepalvelujen rationaalista järjestämistä. Kuntaliitto puoltaa Kotkan ja Meri- Lapin määrittelemistä seudulliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi muiden seutujen tavoin ja yhteistyön järjestämistä kuntien yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja
alueet ja yhdyskunnat

Silja Siltala
liikenneinsinööri

tags