Lausunto hallintovaliokunnalle 16.10.2015, dnro 1699/03/2015, Reijo Vuorento

HE30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja VNS 1/2015 vp valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–2019

Kuntaliiton lausunto: ​​HE30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja VNS 1/2015 vp valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–2019, eduskunnan hallintovaliokunnalle 16.10.2015, dnro 1699, Reijo Vuorento, löytyy pdf-dokumenttina liitteet-osiosta.

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.