Press Release, 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntajohtajapäivillä Porissa:

Normien purkamisen rinnalla tarvitaan kokeiluja lainsäädäntöön

(Kuntaliitto tiedottaa 28.8.2014) Kuntapalvelujen kehittämiseksi tarvitaan kokeiluja mahdollistavaa lainsäädäntöä. Etenkin tilanteessa, jossa kuntien tehtävien karsiminen näyttää valtiolle hyvin haasteelliselta, tarvitsemme tilaa ketterämmälle ajattelulle ja toiminnalle, sanoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma avauspuheenvuorossaan Kuntajohtajapäivillä Porissa torstaina.

– Kuntaliiton hallitus on ehdottanut uuteen kuntalakiin mahdollisuuksia kokeilla erilaisia palvelujen organisoimis- ja toteuttamistapoja. Kokeilusäännösten tavoitteena olisi antaa kokeiluihin osallistuville kunnille vapauksia lainsäädännössä asetetuista velvoitteista, jotta kunnat voisivat vapaammin kehittää palvelujaan.

– Kunnat pitävät nykyistä valtiovarainministeriön kuntakokeiluhanketta liian rajattuna, jotta sillä voisi olla laaja-alaisia vaikutuksia palvelujen sekä palveluprosessien ja -toteuttamistapojen uudistamiseksi, huomautti Mäki-Lohiluoma.

Kuntien tehtävien vähentäminen kriittistä budjettiriihessä

– Kuntien lähivuosien työn kannalta on ratkaisevaa, että maan hallitus saa käynnissä olevissa budjettikeskusteluissa pidettyä kiinni jo lupaamastaan kuntien tehtävien karsimisesta miljardin euron edestä, painotti Mäki-Lohiluoma.

– Rakennepaketti on oleellinen osa julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamisesta, sen kaikki osat on välttämätöntä toteuttaa.

Suomen hallitus linjasi viime vuonna kuntatalouden tervehdyttämiseksi tarkoitetun toimintaohjelman, jolla on tarkoitus vähentää kuntien tehtäviä ja toimintaa ohjaavia normeja siten, että kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot vuonna 2017 vähenevät miljardilla eurolla. Lisäksi kunnilta on odotettu vastaavasti säästöjä myös miljardin euron edestä.

– Kunnat ovatkin jo omalta osaltaan osallistuneet mittavasti säästötalkoisiin veronkorotuksilla ja toiminnan tehostamisella. Takana on esimerkiksi veronkorotuksia 400 miljoonan euron edestä sekä sopeutustoimia 600 miljoonan euron edestä KT Kuntatyönantajien tekemän selvityksen mukaan.

– Mutta näillä näkymin karsimisen sijaan kunnille on tulossa uusia tehtäviä, velvoitteita ja menoja, muun muassa vaikeasti työllistyvien aktivoinnin lisääntynyt vastuu, oppivelvollisuuden jatkaminen vuodella, sosiaalihuoltolain uudistus ja kotihoidon tuen jako puolisoiden kesken.

– Kuntaliiton ehdottama kokeilutoiminta uudessa kuntalaissa auttaisi omalta osaltaan tasapainottamaan tilannetta jo sovittuun suuntaan. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta miljardin euron edestä on edelleen pidettävä kiinni, korosti Mäki-Lohiluoma.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, p. 050 364 7883

 

Lisää aiheesta