Kuntajohtajien etiikkabarometri: Kuntajohtaja kohtaa työssään säännöllisesti eettisiä ongelmia

Kunnissa käydään keskustelua toiminnan eettisyydestä, ja kuntajohtajat pitävät eettisiä kysymyksiä tärkeänä asiana. Eettisten ongelmien kohtaaminen on varsin tavallista, selviää Vaasan yliopiston  kuntajohtajien etiikkabarometristä.

Yli puolet kyselyyn vastanneista kuntajohtajista raportoi kohdanneensa eettisiä ongelmia nykyisessä työssään. Yleisimpinä eettisinä ongelmina kuntajohtajat mainitsevat tehottoman työskentelyn peittelyn, työtovereiden häirinnän ja epäreilun käyttäytymisen ja asioiden hoidon viivyttelyn. Vakavia eettisiä ongelmia koetaan esiintyvän kuitenkin vain vähän.

Tarkempaa tietoa kuntajohtajien etiikkabarometrista löytyy Vaasan yliopiston sivuilta.

Kuntajohtajien etiikkabarometri ladattavissa maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta.

Read more about the same topics