Paikkatiedon opas

Hankkeet

​Kolmiulotteinen kaupunkimalli (KM3D) -hanke

Suomalaisilla kunnilla ja kaupungeilla on lisääntyvä tarve laatia omia ohjeistuksia maankäyttöön liittyvän tietosisällön hallintaan suunnittelu-, toteutus ja ylläpitovaiheessa.

KuntaGML-hanke

Hanke on valmistunut. TEKESin ja kuntien yhdessä rahoittama osa hankkeesta valmistui 27.2.2009. Koko hankkeen päätöskokous pidettiin 19.5.2009. Hankkeeseen on liittynyt valtaosa Suomen kunnista kattaen 84,8 %  koko maan väestöstä. Kokouksessa päätettiin jatkaa Kuntaliiton toimenpitein hankkeen markkinointia kuntiin tavoitteena koko kuntakentän kattavuus KuntaGML -rajapintojen käyttöönotossa.