Kuntien palkkasummaennuste ensi vuodelle yhden prosentin tuntumassa

palkkasummaennuste

Talouskehityksestä on saatu alkuvuonna hyviä tilastotietoja, kun esimerkiksi Tilastokeskuksen suhdannekuvaaja ja kansantalouden neljännesvuositilinpito näyttävät viennin kasvavan selvästi. Myös maailmatalouden kasvu on osoittautunut odotettua paremmaksi. Samaan aikaan kuluttajien luottamus Suomessa on ennätysvahvaa, mikä on pitänyt kotimaisen kulutuksen tasaisessa kasvussa. Myös rakentaminen kehittyy hyvin. Kansantaloutta ennustavat suhdanne-ennustajat ovatkin korjanneet ennusteitaan viime kuukausina ylöspäin.

Syvällisempää tietoa suhdannetilanteesta saa tutustumalla esimerkiksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kansantalousosaston tuoreimpiin talousennusteisiin. Ennusteita päivitetään syksyn mittaan tiiviisti. Valtiovarainministeriö julkaisee uuden ja laajemman, myös kuntien kirjanpidon mukaisen, ennusteen tiistaina 19. syyskuuta.

Tässä vaiheessa myös kunnissa päivitetään kuluvan ja ensi vuoden budjettiennusteita. Tulopohjien lisäksi monia kuntia mietityttää kustannuspuoli ja erityisesti lähivuosien palkkasumma-arviot. Palkkasummasta ei ole helppo esittää yhtä ainoaa ja oikeaa ennustetta, sillä eri tilastoissa seurataan hieman erilaisten sektoreiden palkkasummakehitystä. Kuntatalousohjelmassa seurataan esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden palkkasummaa. Sen ohella kansantalouden tilinpidossa, Kuntaliiton verokehikossa, Kelalla ja esimerkiksi Kevalla on hieman erilaiset palkkasummasektorinsa. Kuntakohtainen kehitys on lisäksi aivan oma maailmansa.

Apua palkkasummaennusteiden laatimiseen saa ansiotasoindeksiä koskevista ennusteista. Kuluvana vuonna ansiotaso määräytyy pitkälti työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei koroteta ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 %. Valtiovarainministeriön mukaan ansiotasoennuste kasvaa koko taloudessa näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena 0,2 %. Sen sijaan kuntien ansiotasoindeksi laskee kuluvana vuonna 0,6 %.

Ensi vuoden palkkaratkaisut ovat vielä auki, mutta monet kunnat ovat laittaneet budjettiin sisälle varsin maltillisia palkkasummaennusteita. Hyvästä yleisestä talouskehityksestä huolimatta tilanne näyttääkin kuntataloudessa tänä vuonna aikaisempaa tiukemmalta, sillä kiky heikentää kuntien tulopohjaa rajusti.

Myös valtiovarainministeriö on ensi vuoden palkkaennusteissaan maltillinen ja varovainen. Ennuste on asetettu teknisesti noin yhden prosentin haarukkaan koko kansantaloudessa. Yleinen ansiotasoindeksi kasvaa VM:n mukaan 1,2 % ja kuntien ansiotasoindeksin oletetaan kasvavan samaa suuruusluokkaa eli 1,1 %. 

Kevään kuntatalousohjelmassa oletetaan, että kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma laskee kuluvana vuonna 0,4 %. Sen sijaan vuodelle 2018 palkkasumman oletetaan kasvavan 1,5 %.

Kuntatalouden ennusteet päivittyvät valtion ensi vuoden talousarvion ja kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä 19. syyskuuta. Kuntaliitto on kuntatalousohjelman valmistelussa tiiviisti mukana.

Read more about the same topics