Valtakunnallinen kokeiluviikko haastaa toimintatapojen uudistamiseen

jarjestajien-logot

Koko julkishallinto, yritykset sekä kolmas sektori on haastettu osallistumaan 6.–13.10. järjestettävään kokeiluviikkoon. Valtakunnallisen kokeiluviikon järjestävät valtiovarainministeriön Digikuntakokeilu-hanke yhdessä Työ 2.0 -ohjelman, Kokeilevan Suomen sekä Kuntaliiton Uskalla Kokeilla -ohjelman kanssa.

Kuinka yhteistyötä voidaan kehittää siten, että samalla pystytään luomaan uusia toimintamalleja ja uusi paikallinen yhteistyön ekosysteemi? Kuinka vahvistetaan julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin alueellista vuorovaikutusta ja muutosten johtamista? Millaisilla kokeiluilla voitaisiin vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta tulevaisuudessa? Entä kuinka uusi työn tekeminen näkyy jo arjessa?

Kampanjassa etsitään seitsemää alueellista haastetta, joita lähdetään ratkomaan kokeillen kehittäen. Alueellisten haasteiden tulee liittyä paikallisen yhteistyön kehittämiseen, uusien toimintamallien käyttöönottoon sekä uudenlaisen työn tekemiseen. Mukaan valittuja haasteita lähdetään ratkomaan kampanjaviikolla 6.­-13.10. järjestettävissä työpajoissa, joihin alueen toimijat osallistetaan.

Organisaatioita kannustetaan innovoimaan ja kehittämään kokeilujaan sekä tuomaan ne kaikille näkyväksi. Kaikille mukaan ilmoittautuneille kokeiluille tarjotaan valtakunnallista näkyvyyttä, starttipaketti kokeilun käyntiin saattamiseksi sekä mahdollisuus yhteistyöhön kokeiluverkostossa. Ideat ja kokeilut esitellään Kokeilun Paikka -verkkosivustolla. 

”Ihmisillä on valtava määrä ideoita siitä, miten toimintatapoja päivittämällä asioita voitaisiin tehdä aiempaa sujuvammin ja fiksummin. Kokeilemalla selvää, että toimiiko jokin idea käytännössä. Tarjoamme nyt apua paikallisen tarpeen pohjalta käynnistettyihin kokeiluihin, joilla voidaan muun muassa edistää kuntien tai seutukunnan elinvoimaisuutta sekä työn tekemisen uudenlaisia tapoja”, toteaa hallituksen kokeilukulttuurin kärkihankkeesta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Kampanja huipentuu 13.lokakuuta vietettävään epäonnistumisen päivään, jolloin kokeiluviikolla saadut ehdotukset julkishallinnon toimintatapojen kehittämiseksi esitellään Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa.      

Ilmoita organisaatiosi mukaan kampanjaan:

Onko julkishallinto kankea ja vanhanaikainen? Ei meistä, miten teistä? Ryhdytään yhdessä kokeilemaan!

Ilmoittaudu mukaan kampanjaan

Lisätietoa kampanjasta:

Digikuntakokeilu, projektikoordinaattori Maria Vuorensola, maria.vuorensola@vm.fi

Digikuntakokeilu, ylitarkastaja Suvi Savolainen, suvi.savolainen@vm.fi

Työ 2.0, kehittämispäällikkö, Virpi Einola-Pekkinen, virpi.einola-pekkinen@vm.fi

Kokeileva Suomi, projektipäällikkö Ira Alanko, ira.alanko@vnk.fi

Kokeileva Suomi, erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, johanna.kotipelto@vnk.fi

Uskalla Kokeilla -ohjelma, innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen, tuula.jappinen@kuntaliitto.fi

Uskalla kokeilla -ohjelma, erityisasiantuntija Jaana Halonen jaana.halonen@kuntaliitto.fi