Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kuntaliitto mukana yhdenvertaisuutta edistävässä Rainbow Rights -hankkeessa

Uuden yhdenvertaisuuslain (2015) myötä viranomaisten velvoite edistää yhdenvertaisuutta on laajentunut. Kuntaliiton osuus uudessa Rainbow Rights -hankkeessa (2017-2018) liittyy yhdenvertaisuuslain toimeenpanoon ja kuntien yhdenvertaisuussuunnittelun tukemiseen.

Rainbow Rights –hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo-ja kansalaisuus –ohjelmasta ja on hakukierroksen suurin hanke. Hankkeen tavoitteina on kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, parantaa HLBTI-ryhmien sosiaalista ja yhteiskunnallista hyväksyntää sekä selvittää moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuotoja. Lisäksi tehdään EU-tason yhteistyötä parhaiden yhdenvertaisuuden edistämisen käytäntöjen tunnistamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi.

Hanketta hallinnoi oikeusministeriö ja Kuntaliiton lisäksi hankekumppaneina ovat Seta, Lithuanian Gay League (LGL) ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Kuntaliiton osuudessa tehdään selvitys ja analyysi kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmista ja järjestetään valtakunnallinen yhdenvertaisuusseminaari maaliskuussa. Lisäksi tuotetaan opas yhdenvertaisuutta edistävistä hyvistä käytännöistä. Hankkeeseen on lähtenyt mukaan viisi pilottikuntaa eli Oulu, Kuopio, Tampere, Vaasa ja Utsjoki, joiden kanssa tehdään tiiviimpää yhteistyötä, esimerkiksi koulutuksia, yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämiseksi.
- Oli hienoa nähdä, että kaikki mukaan pyydetyt kunnat lähtivät heti mukaan. Se kertoo siitä, että yhdenvertaisuuden merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille tunnistetaan, Kuntaliiton projektiasiantuntija Johanna Laaja toteaa.

Lue lisää:

http://oikeusministerio.fi/rainbow-rights

Read more about the same topics