Vuoden 2018 kiinteistöverotietoja voi tilata Verohallinnolta 28.9.2018 alkaen

kiinteistöt

Kunnat voivat 28.9.2018 alkaen tilata verovuoden 2018 tarkemmat kiinteistöverotiedot Verohallinnolta sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Tiedot ovat tilanteen 31.12.2017 mukaiset ja mukana ovat myös asiakkaiden mahdollisesti tekemät korjaukset. Huomioikaa, että tämän vuoden tilausmenettelyyn on tullut muutos turvakieltotietojen suojaamisen osalta.

Verohallinto luovuttaa kiinteistöverotiedot yksittäiselle kunnalle vain kertaalleen. Kunta voi tilata vain oman alueensa kiinteistöverotiedot.

Kunnalla on oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Tarkemmin luovutettavien tietojen tietosisällöstä ja tietojen luovuttamisen ehdoista on kerrottu Veronsaajien palvelusta löytyvästä Verohallinnon tiedotteessa. Tiedot tulee tilata Veronsaajapalvelussa julkaistulla Verohallinnon tilauslomakkeella. Asiaan liittyvä tilausohje ja tilauslomake löytyvät osoitteesta:

http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/ohjeet/linkit/Sivut/Default.aspx

Kuntakohtaiset tiedot maksuunpannun kiinteistöveron määrästä 2018 on julkaistu Verohallinnon tilastotietokannassa: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/?rxid=71d3c8ed-6690-420b-8fa4-a9ed7a8ba8b0

Read more about the same topics