Hallintopakko-ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin asioihin

Tämä ohjeistus käsittelee uhkasakon ja teettämisuhan käyttämistä määräyksen tehosteena maankäyttö-ja rakennuslain mukaisissa asioissa. Esitys on tehty keskivertotapauksen tarpeita silmällä pitäen eikä siis kata kaikenlaisia tilanteita. Suurimpaan osaan hallintopakkotilanteista tämä ohjeistus kuitenkin antaa riittävän toimintaohjeen.

Hallintopakolla tarkoitetaan viranomaisen määräyksen tehosteena käyttämää pakkoa sitä kohtaan, joka ei noudata lakia tai sen nojalla annettuja asetuksia tai määräyksiä. Se on hallinnollinen keino velvoitetun pakottamiseksi tekemään jotain tai olemaan tekemättä jotain. Velvoite on mahdollista asettaa myös ilman tehostetta. Uhkasakko ja teettämisuhka ovat ns. välillistä hallintopakkoa. Välittömällä hallintopakolla rakennusasioissa puolestaan tarkoitetaan toiminnan keskeyttämistä (MRL 180 §). Keskeyttämistä ei käsitellä tässä ohjeistuksessa.

Hallintopakkoprosessi jakautuu kahteen päävaiheeseen: ensin asetetaan velvoiteja siihen liitettävä tehoste (sakon uhka tai teettämisuhka). Jos velvoitteen asettaminen ei johda velvoitetun toimenpiteisiin, seuraa tehosteen tuomitseminen/täytäntöönpano. Hallintopakkoprosessissa kokonaisuutena on useita eri vaiheita (kts. kuva alla).

 

Hallintopakko-ohje