Tuomitsemis-/täytäntöönpanovaiheen kuuleminen

Asianosaista - eli sitä, jota on asiassa velvoitettu - on kuultava ennen uhkasakon tuomitsemista tai teettämisuhan määräämistä täytäntöön (UhkasakkoL 22 §).

Samalla on mahdollista kuulla uuden uhan asettamisesta varten. Uuden uhan asettamisaikomuksesta on ilmoitettava kuulemiskirjeessä. Kuuleminen on pääpiirteissään samanlaista kuin velvoitteen asettamisvaiheessa. Kuuleminen tehdään kirjallisesti ja lähetetään todisteellisesti. Vastaus vaaditaan määräpäivään mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Kuulemiselle on tuomitsemisvaiheessa asetettu kahden vuoden määräaika siitä, kun velvoitteen asettamispäätös on saanut lainvoiman ja päävelvoitetta koskeva määräaika on kulunut (UhkasakkoL 13 §). Tämän jälkeen uhkasakko/teettämisuhka on vanhentunut, eikä sitä voida tuomita täytäntöön. Hallintopakkoprosessi on tarvittaessa aloitettava alusta.