Lisätietoa ja luettavaa

Lait

Muita oikeustapauksia

Yhteystietoja ja linkkejä

 • Maanmittauslaitos Kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi (uhkasakkolain edellyttämät ilmoitukset)
 • Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 Hämeenlinna, oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, http://www.oikeusrekisterikeskus.fi
 • Virallinen lehti, Virallinen lehti/Edita Publishing Oy, PL 745, 00043 Nordic Morning, virallinen.lehti(a)edita.fi, www.virallinenlehti.fi
 • Edita Prima Oy, PL 510, 00043 Nordic Morning, asiakaspalvelu 020 450 011, asiakaspalvelu.prima(a)edita.fi, www.editaprima.fi (sakkoluettelolomake 70329162s (suomenkielinen) ja 70329162r (ruotsinkielinen) sekä sakon tilillepanokortti/inbetalningskort för bot 70328271k)
 • Edita Publishing Oy, asiakaspalvelu.publishing(a)edita.fi, www.editapublishing.fi (Rakennusvalvonnan pakkokeinolomakkeita tilattavissa sähköisenä Edita Publishing Oy:n verkkokaupasta)

Kirjallisuutta ja muuta luettavaa

 • Ari Ekroos ja Vesa Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • HE 101/1998 vp. Hallituksen esitys rakennuslainsäädännön uudistamiseksi.
 • HE 63/1990 vp. Hallituksen esitys uhkasakkolaiksi.
 • Pekka Hallberg, Auvo Haapanala, Ritva Koljonen, Hannu Ranta ja Jukka Reinikainen: Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Lauri Jääskeläinen ja Olavi Syrjänen: Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet
 • SY11/2006 Ympäristölainsäädännön laillisuusvalvonta - erityisesti ympäristönsuojelulain näkökulmasta Jaana Pennanen (toim.)