Strategiayksikön projektit, Kuntapolitiikka ja -johtaminen