Local and Regional Reform Processes in Norden. Acta Nr. 181

Local and Regional Reform Processes in Norden. Acta Nr. 181

Contributor
Lähteenmäki-Smith Kaisa et al.
Date of Publication
Description
Aluesuunnittelun ja -kehittämisen tutkimuslaitos Nordregio on Kuntaliiton toimeksiannosta koonnut vertailevan kokonaiskuvan kunta- ja aluerakenteen uudistusprosesseista Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Analyysissa nostetaan esille yksittäisiä esimerkkitapauksia uudistuskokeiluista ja prosesseista, samoin kuin tehdään vertailuja uudistusten motivaatioiden ja toteutusmuotojen suhteen. Selvitys tarjoaa mielenkiintoisia aineksia Suomessa meneillään olevaan keskusteluun ja uudistusten valmisteluun. Julkaisu on englanninkielinen.
Date of Publication
Edition
1
File Size
480 kB
ISBN
978-952-213-880-4
Number of pages
101
Publisher
Suomen Kuntaliitto